Foto: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) korraldab kord aastas avaliku konkursi Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja tunnustusstipendiumi kandidaadi leidmiseks. Projekti toetajaks on Eesti Kultuurkapital.

Eesmärgid:

  • tunnustada oma tööle pühendunud Eestis töötavat tantsuõpetajat;
  • tutvustada eestlastele Gerd Neggot, kui väga olulist kultuuriajaloolist isikut;
  • pöörata avalikkuse tähelepanu tantsukunstile ning tantsuõpetajate töö olulisusele.

Stipendiumi statuut:

1. Stipendiumi peamine eesmärk on tunnustada oma tööle pühendunud Eestis töötavat tantsuõpetajat.
2. Stipendium määratakse tantsuõpetajale tulemusliku pikaajalise töö eest, mille hindamisel lähtutakse alljärgnevatest kriteeriumitest:

  • professionaalsus ja sisukus;
  • aktiivsus ja pühendumine;
  • motiveeriv eeskuju tantsukogukonnale;
  • avatus jagada oma kogemusi ning töömeetodeid kolleegidega;
  • mõju Eesti tantsuelule.

3. Ettepaneku Gerd Neggo stipendiumi määramiseks võivad esitada kõik era- või juriidilised isikud. Julgustame kõiki märkama ja (taas) esitama õpetajaid stipendiumile!
4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 20. oktoobriks saata e-postile tantsuliit@gmail.com - esitaja nimi ja kontaktid, argumenteeritud põhjendus kandidaadi sobivuse kohta ning kandidaadi tantsualase tegevuse kirjeldus.
5. Stipendiumi saaja otsustab ETTL volikogu.
6. Stipendiumi suurus on 1500 eurot.
7. Stipendium on tulumaksuvaba.
8. Stipendiumi saajast teatatakse stipendiumisaajale isiklikult, ETTL infokanalites ja avalikus meedias.
9. Stipendium kuulutatakse välja igal aastal Gerd Neggo sünnipäeval 9. novembril.
2019. aastal möödub Gerd Neggo sünnist 128 aastat.

GERD NEGGO
(09.11.1891 – 01.09.1974)

Tantsija, tantsulavastaja ja pedagoog

Õppis 1920 Stockholmis È.Jaques-Dalcroze`i rütmilis-muusikalise pedagoogika süsteemi, 1921-24 Hamburgis R.von Labani tantsustuudios, esines solistina viimase eksperimentaalse Tanzbühne laval.
G.Neggost sai Eestisse naasnuna moderntantsu maaletooja. Avanud Tallinnas oma stuudio 1924, said siin koolituse H.Tohvelman, I.Urbel, E.Oltrop, A.Kalmet jt., kes laiuti ning sügavuti meie tantsu- ja liikumiskultuuri edasi viisid nii teatrites kui teatrikoolides. Oma stuudio kõrval seadis tantse Tallinna teatrites ja teatrikoolides aastani 1944.

Neggo õppemetoodika järgis üht kaasaegse tantsu juhendamise olulist komponenti- improviseerimist ja õpilaste omaloomingulise panuse motiveerimist.