Foto: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) korraldab kord aastas avaliku konkursi Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja preemia kandidaadi leidmiseks. Projekti toetajaks on Eesti Kultuurkapital.

Eesmärgid:

  • tunnustada oma tööle pühendunud Eestis töötavat tantsuõpetajat;
  • tutvustada eestlastele Gerd Neggot, kui väga olulist kultuuriajaloolist isikut;
  • pöörata avalikkuse tähelepanu tantsukunstile ning tantsuõpetajate töö olulisusele.

Preemia statuut:

1. Preemia peamine eesmärk on tunnustada oma tööle pühendunud Eestis töötavat tantsuõpetajat.
2. Preemia määratakse tantsuõpetajale tulemusliku pikaajalise töö eest, mille hindamisel lähtutakse alljärgnevatest kriteeriumitest:

  • professionaalsus ja sisukus;
  • aktiivsus ja pühendumine;
  • motiveeriv eeskuju tantsukogukonnale;
  • avatus jagada oma kogemusi ning töömeetodeid kolleegidega;
  • mõju Eesti tantsuelule.

3. Ettepaneku Gerd Neggo preemia määramiseks võivad esitada kõik era- või juriidilised isikud. Julgustame kõiki märkama ja (taas) esitama õpetajaid preemiale!
4. Preemia taotlemiseks tuleb hiljemalt 30. septembriks saata e-postile tantsuliit@gmail.com - esitaja nimi ja kontaktid, argumenteeritud põhjendus kandidaadi sobivuse kohta ning kandidaadi tantsualase tegevuse kirjeldus.
5. Preemia saaja otsustab ETTL volikogu ja juhatus.
6. Preemia suurus on 2000 eurot.
7. Preemia on tulumaksuvaba.
8. Preemia saajast teatatakse ETTL infokanalites ja avalikus meedias.
9. Preemia kuulutatakse välja igal aastal Gerd Neggo sünnipäeval 9. novembril.
2021. aastal möödub Gerd Neggo sünnist 130 aastat.

 

Vaata Gerd Neggo preemia video 2020

 

GERD NEGGO
(09.11.1891 – 01.09.1974)

Tantsija, tantsulavastaja ja pedagoog

Õppis 1920 Stockholmis È.Jaques-Dalcroze`i rütmilis-muusikalise pedagoogika süsteemi, 1921-24 Hamburgis R.von Labani tantsustuudios, esines solistina viimase eksperimentaalse Tanzbühne laval.
G.Neggost sai Eestisse naasnuna moderntantsu maaletooja. Avanud Tallinnas oma stuudio 1924, said siin koolituse H.Tohvelman, I.Urbel, E.Oltrop, A.Kalmet jt., kes laiuti ning sügavuti meie tantsu- ja liikumiskultuuri edasi viisid nii teatrites kui teatrikoolides. Oma stuudio kõrval seadis tantse Tallinna teatrites ja teatrikoolides aastani 1944.

Neggo õppemetoodika järgis üht kaasaegse tantsu juhendamise olulist komponenti- improviseerimist ja õpilaste omaloomingulise panuse motiveerimist.