Gerd Neggo preemia

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) korraldab kord aastas avaliku konkursi Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja tunnustuspreemia kandidaadi leidmiseks. Projekti toetajaks on Eesti Kultuurkapital.

Eesmärgid:

 • tunnustada oma tööle pühendunud Eestis töötavat tantsuõpetajat;
 • tutvustada eestlastele Gerd Neggot, kui väga olulist kultuuriajaloolist isikut;
 • pöörata avalikkuse tähelepanu tantsukunstile ning tantsuõpetajate töö olulisusele.

Preemia statuut:

 1. Preemia peamine eesmärk on tunnustada oma tööle pühendunud Eestis töötavat tantsuõpetajat.
 2. Preemia määratakse tantsuõpetajale tulemusliku pikaajalise töö eest, mille hindamisel lähtutakse alljärgnevatest kriteeriumitest:
  • professionaalsus ja sisukus;
  • aktiivsus ja pühendumine;
  • motiveeriv eeskuju tantsukogukonnale;
  • avatus jagada oma kogemusi ning töömeetodeid kolleegidega;
  • mõju Eesti tantsuelule.
 3. Ettepaneku Gerd Neggo preemia määramiseks võivad esitada kõik era- või juriidilised isikud. Julgustame kõiki märkama ja (taas) esitama õpetajaid preemiale!
 4. Preemia taotlemiseks tuleb hiljemalt 30. septembriks saata e-postile tantsuliit@gmail.com – esitaja nimi ja kontaktid, argumenteeritud põhjendus kandidaadi sobivuse kohta ning kandidaadi tantsualase tegevuse kirjeldus.
 5. Preemia saaja otsustab ETTL volikogu ja juhatus.
 6. Preemia suurus on 2000 eurot.
 7. Preemia on tulumaksuvaba.
 8. Preemiat rahastab Eesti Kultuurkapital.
 9. Preemia saajast teatatakse ETTL infokanalites ja avalikus meedias.
 10. Laureaadi väljakuulutamine ja preemia üleandmine toimub Tantsuhuvihariduse Galal.

2023. aastal möödub Gerd Neggo sünnist 132 aastat.

Preemiat tutvustav video

Laureaatide videod

Gerd neggo

(09.11.1891 – 01.09.1974)
Tantsija, tantsulavastaja ja pedagoog
Foto: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Õppis 1920 Stockholmis È.Jaques-Dalcroze`i rütmilis-muusikalise pedagoogika süsteemi, 1921-24 Hamburgis R.von Labani tantsustuudios, esines solistina viimase eksperimentaalse Tanzbühne laval.

G.Neggost sai Eestisse naasnuna moderntantsu maaletooja. Avanud Tallinnas oma stuudio 1924, said siin koolituse H.Tohvelman, I.Urbel, E.Oltrop, A.Kalmet jt., kes laiuti ning sügavuti meie tantsu- ja liikumiskultuuri edasi viisid nii teatrites kui teatrikoolides. Oma stuudio kõrval seadis tantse Tallinna teatrites ja teatrikoolides aastani 1944. 

Foto allikas: Bibliothèque nationale de France

Neggo õppemetoodika järgis üht kaasaegse tantsu juhendamise olulist komponenti – improviseerimist ja õpilaste omaloomingulise panuse motiveerimist.

 
Loominguline-grupifoto: Neggo stuudio tantsurühm ETMM8679_T426_1-11-2

Laureaadid

Scroll to Top