Ajalugu

2002. aastal asutatud Eesti Tantsukunstnike Liit ja 1996. aastal Eesti Tantsuhariduse Liit ühinesid 2016. aastal, saades uueks nimeks Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit.

Tantsuõpetajaid ühendab Eesti Tantsuhariduse Liit (ETHL) aastast 1996, mis kuni juunini 2011 kandis nime Eesti Tantsupedagoogide Liit (ETPL).
Liidu algatajaks ja eestvedajaks oli Mait Agu ning suur osa tegevusest baseerus tema isiklikul nägemusel. 1998.aastal peale Mait Agu hukkumist jätkas liit küll oma põhikirjalist tegevust, kuid tollane aeg ei soosinud tantsuhariduslike muudatuste elluviimist.

24. aprillil 2004 toimus Pedagoogikaülikooli koreograafia õppetooli ja ETPLi liikmete eestvedamisel rahvusvaheline konverents „Tantsuõpetus koolis“, kus jõuti ühisele järeldusele, et tantsuõpetus on valmis lähitulevikus välja arenema iseseisvaks aineks Eesti üldhariduskooli õppeprogrammis. Konverents võttis vastu konkreetsed juhtmõtted ja ettepanekud, mis rakendunud tegevuskavana võinuks viia meid soovitud eesmärgini, kuid puudus jõuline töögrupp, kes oleks suutnud tollasest riigi poolsest huvipuudusest läbi murda.

Aastani 2009 tegeldi rahvakultuuri valdkonnas tantsuõpetajatele suunatud ürituste ja koolituste korraldamisega ja seda peamiselt Lõuna-Eestis liidu Viljandi osakonna juhtimisel.
Koos kodanikuühiskonna arenguga Eestis arenes ka ETPL organisatsioonina. Uus aktiivne tegutsemine sai alguse 2009. aasta lõpul, mil toimusid erinevad tantsuhariduslikud arutelud Tallinnas, Pärnus ja Viljandis. Initsiatiiv tugines Eesti Tantsuagentuuri töötajatel, kes kaasasid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tallinna Ülikooli õppejõude, tudengeid ja vilistlasi ning teiste tantsuorganisatsioonide töötajaid, et arutada erinevaid võimalusi tantsuhariduse hetkeseisu parandamiseks.

2010. aastal algas järjepidevam ja laiapõhjalisem tantsuhariduse valdkonna arendustegevus ETPL-is.


Ülevaade juhatuse ja volikogu liikmetest ja tegevjuhist: 

2022:
Juhatus: Raido Bergstein (juhatuse esimees), Laura Kvelstein, Maria Uppin-Sarv
Volikogu: Anne Tamm-Kivimets, Eline Selgis, Indrek Kornel, Jane Miller-Pärnamägi, Kadi Aare, Kaisa Kattai , Kati-Ly Koit, Katrin Kreutzberg, Lii Ainsalu, Monika Tomingas, Raho Aadla, Sille Kapper-Tiisler.
Töö koordinaator/tegevjuht: Sille Ardel

2021:
Juhatus: Laura Kvelstein, Maria Uppin-Sarv, Raido Bergstein
Volikogu: Anne Tamm-Kivimets, Eline Selgis, Indrek Kornel, Jane Miller-Pärnamägi, Kadi Aare, Kaisa Kattai , Kati-Ly Koit, Katrin Kreutzberg, Lii Ainsalu, Monika Tomingas, Raho Aadla, Sille Kapper.
Töö koordinaator/tegevjuht: Sille Ardel

2020:
Juhatus: Raido Bergstein (juhatuse esimees), Laura Kvelstein ja Maria Uppin
Volikogu: Raho Aadla (volikogu esimees), Annika Viibus, Anne Tamm-Kivimets, Arolin Raudva, Jaan Ulst, Jane Miller-Pärnamägi, Katrin Kreutzberg, Krõõt Kiviste, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Monika Tomingas, Sille Kapper
Töö koordinaator/tegevjuht: Sille Ardel

2019:
Juhatus: Raido Bergstein (juhatuse esimees), Laura Kvelstein, Maria Uppin
Volikogu: Anne Tamm-Kivimets, Arolin Raudva, Jaan Ulst, Jane Miller-Pärnamägi, Krõõt Kiviste, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Sille Kapper, Raho Aadla (esimees), Katrin Kreutzberg, Annika Viibus ja Monika Tomingas
Töö koordinaator: Sille Ardel

2018:
Juhatus: Raido Bergstein (juhatuse esimees), Laura Kvelstein, Maria Uppin
Volikogu: Anne Tamm-Kivimets, Arolin Raudva, Jaan Ulst, Jane Miller-Pärnamägi (volikogu esinaine), Kristjan Kurm, Krõõt Kiviste, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Mari-Liis Eskusson, Siim Tõniste, Sille Kapper, Raho Aadla

2017:
Juhatus: Lii Ainsalu, Raido Bergstein
Volikogu: Anu Sööt (volikogu esinaine), Anne Tamm-Kivimets, Arolin Raudva, Eve Noormets, Jane Miller-Pärnamägi, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Raido Mägi, Sille Kapper, Teet Kask, Jaan Ulst, Joanna Karoline Kalm.
Tegevjuht: Jane Miller-Pärnamägi

2016:
Juhatus: Lii Ainsalu, Raido Bergstein
Volikogu: Jane Miller- Pärnamägi, Laura Kvelstein, Sille Kapper, Anne Tamm-Kivimets, Tanel Keres, Anu Sööt (volikogu esinaine), Mihkel Ernits, Eve Noormets, Arolin Raudva, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Raido Mägi.
Tegevjuhid: Sille Ardel ja Monika Tomingas

Scroll to Top