2002. aastal asutatud Eesti Tantsukunstnike Liit ja 1996. aastal Eesti Tantsuhariduse Liit ühinesid 2016. aastal, saades uueks nimeks Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit.

 

Tantsuõpetajaid ühendab Eesti Tantsuhariduse Liit (ETHL) aastast 1996, mis kuni juunini 2011 kandis nime Eesti Tantsupedagoogide Liit (ETPL).
Liidu algatajaks ja eestvedajaks oli Mait Agu ning suur osa tegevusest baseerus tema isiklikul nägemusel. 1998.aastal peale Mait Agu hukkumist jätkas liit küll oma põhikirjalist tegevust, kuid tollane aeg ei soosinud tantsuhariduslike muudatuste elluviimist.

24. aprillil 2004 toimus Pedagoogikaülikooli koreograafia õppetooli ja ETPLi liikmete eestvedamisel rahvusvaheline konverents „Tantsuõpetus koolis“, kus jõuti ühisele järeldusele, et tantsuõpetus on valmis lähitulevikus välja arenema iseseisvaks aineks Eesti üldhariduskooli õppeprogrammis. Konverents võttis vastu konkreetsed juhtmõtted ja ettepanekud, mis rakendunud tegevuskavana võinuks viia meid soovitud eesmärgini, kuid puudus jõuline töögrupp, kes oleks suutnud tollasest riigi poolsest huvipuudusest läbi murda.

Aastani 2009 tegeldi rahvakultuuri valdkonnas tantsuõpetajatele suunatud ürituste ja koolituste korraldamisega ja seda peamiselt Lõuna-Eestis liidu Viljandi osakonna juhtimisel.
Koos kodanikuühiskonna arenguga Eestis arenes ka ETPL organisatsioonina. Uus aktiivne tegutsemine sai alguse 2009. aasta lõpul, mil toimusid erinevad tantsuhariduslikud arutelud Tallinnas, Pärnus ja Viljandis. Initsiatiiv tugines Eesti Tantsuagentuuri töötajatel, kes kaasasid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tallinna Ülikooli õppejõude, tudengeid ja vilistlasi ning teiste tantsuorganisatsioonide töötajaid, et arutada erinevaid võimalusi tantsuhariduse hetkeseisu parandamiseks.

2010. aastal algas järjepidevam ja laiapõhjalisem tantsuhariduse valdkonna arendustegevus ETPL-is.

 

© 2023 MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit