Kutse andmine

Esileht » Kutse andmine

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Sihtasutus Kutsekoda. Kutse andmise korraga saad tutvuda Kutseregistri lehel.

Lisainformatsioon tantsuspetsialisti kutse kohta:

Anne Tamm-Kivimets

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontakisik
tantsuliit@gmail.com
+372 55 23 329

© 2023 MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit