Meist

Mittetulundusühing Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit on tantsuõpetajaid, koreograafe, tantsijaid ja tantsuvaldkonda panustajaid ühendav, kasumit mittetaotlev loomeliit.

Liidu tegevuse eesmärgiks on:

 • huvikaitse – seisame liikmete ja kogu valdkonna huvide eest suhtluses riiklike ja KOV organisatsioonidega;
 • tantsukunstialase ja tantsuharidusliku tegevuse koordineerimine ning arendamine;
 • tantsualaste kontaktide edendamine;
 • tantsuõpetajate ja tantsukunstnike eri- ja ametialaste huvide eest seismine;
 • pakume loomeliiduna liikmetele loome- ja loometegevuse toetusi;
 • avalikkuse ja oma liikmete kaasamine tantsukunsti ja tantsuhariduse arendamisse Eestis;
 • tantsu kui kunstiliigi erinevate vormide arengu ja tantsuhariduse uute innovaatiliste suundade toetamine;
 • tantsukunstile kui kunstiliigile võrdväärse staatuse tagamine teiste kunstiliikide seas;
 • tantsuõpetajate ja tantsukunstnike, sh vabakutseliste artistide loominguliste-, ametialaste-, palga-, sotsiaal- ja autoriõiguslike huvide kaitsmine;
 • tantsukunsti arenguks mittelitsentseeritud mahus koolitustegevuse tagamine;
 • tantsu- ja teiste kultuuriürituste korraldamine;
 • tantsukunsti tutvustava ja tantsuharidusega seonduva reklaami-, meedia- ja kirjastustegevusega tegelemine;
 • info vahetamine oma liikmete (infokirjad), meedia, avalikkuse, samalaadsete rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste institutsioonide vahel;
Scroll to Top