Liikmele

Kõigil liikmetel on valdkonda puudutavatel teemadel võimalik kaasa rääkida ning otsuseid vastu võtta osaledes ETTL-i üldkoosolekul, volikogus, juhatuses ja töögruppides. Liikmed lähtuvad oma tegevustes ETTLi põhikirjast. 

  • Toetuskiri. ETTL väljastab vajadusel liikmele toetuskirja fondidele, projektidele jms esitamiseks / lisamiseks. Toetuskirja saamiseks saada sellekohane vabas vormis avaldus, millesse lisa kirja saaja, taotluse esitaja nimi, projekti nimetus ning soovi korral ka lühike tutvustus: tantsuliit@gmail.com. Digiallkirjastatud toetuskirja saadame Sinu e-posti aadressile 5 tööpäeva jooksul;
  • Oleme abiks taotluste kirjutamisel. Saada sellekohane vabas vormis avaldus tantsuliit@gmail.com ning lepime eelnevalt nõustamiseks kohtumise aja kokku;
  • Aitame ja konsulteerime töölepinguid ja autoriõigusi puudutavates küsimustes. Saada oma küsimus või lepi nõustamiseks kohtumise aeg kokku tantsuliit@gmail.com;
  • Liit toetab võimalusel liikmete hüvanguks korraldatavaid tegevusi ja liiget tema töövõimetusest tekkinud olukorra leevendamisel. Otsuse toetuse andmise kohta teeb volikogu ja juhatus. Toetus eraldatakse omavahenditest. Saada vabas vormis kiri tantsuliit@gmail.com
Scroll to Top