Dance and the Child International

Dance and the Child Internatonial (daCi)

daCi kodulehekülg
daCi Facebook

daCi on 1978.aastal asutatud tantsuhariduse valdkonna inimesi ühendav organisatsioon. Missiooniks on propageerida ja toetada kaasaegsete tantsuhariduse meetodite igakülgset arengut ülemaailmselt.
Hetkel kuuluvad ühingusse alljärgnevad maad: Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Horvaatia, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Jamaika, Jaapan, Uus-Meremaa, Suriname, Portugal, Holland, Šveits, Rootsi, Taiwan ja USA.

Peamised tegevussuunad on järgmised:

  1. luua noortele võimalusi, et nad saaksid kogeda tantsu kui looja, etendaja ja vaataja;
  2. soodustada noorte huvi tantsukunsti vastu;
  3. läbi info ja rahaliste vahendite kaasa aidata noortega seotud tantsuprojektide teostamisele;
  4. tantsukunsti väärtustamisele kaasa aitamine: infoteabe levitamine ja uuringute läbiviimine, arutelud tantsu vajalikkusest siduda see üldharidusega;
  5. rahvusvahelise konverentsi korraldamine vähemalt kord kolme aasta järel.

daCi konverents

– on kaasaegse tantsu õpetamise meetodeid tutvustav rahvusvaheline suurüritus, mis toimub iga kolme aasta järel iga kord erinevas riigis ja erineval kontinendil. Viimastel konverentsidel on olnud umbes 1000 osalejat ligi 40-st erinevast riigist.
Iga konverents on fokusseeritud teatud aspektidele, mis on seotud lastetantsu pedagoogikaga ning on koondatud konverentsi üldpealkirja alla.
Programm sisaldab mitmeid õpikodasid, loenguid, diskussioone, laste poolt etendatut ja laste jaoks etendatavat, mis aitavad erinevate tantsuhariduse valdkonnas tegutsevatel täiskasvanutel analüüsida hetke olukorda ning teha uusi plaane, et noortega tehtavat tantsulist tööd kvaliteetsemaks ja tõhusamaks muuta. Ühtlasi on võimalus luua uusi koostöösuhteid. Lisaks konverentsi programmile toimuvad organisatsiooni daCi esindajate koosolekud, kus osalevad kõik liikmesmaade esindajad ja uued kandidaadid.

Eesti esindajad on daCiga olnud ühenduses alates 2006. aasta Haagis toimunud konverentsist.

2022 Toronto, Kanada

2018 Adelaide, Austraalia – “Dance gathering generations learning”

2015 Kopenhaagen, Taani – “Identiteet ja koostöö”

2012 Taipei, Taiwan – „Tants, noored ja muutuv maailm“
Alateemad: tants koolis; tantsu õppimine ja õpetamine; õppekava; tants formaalsetes ja mitteformaalsetes õpikeskkondades.

2009 Kingston, Jamaika – „Kultuuriline paindlikkus: tantsivate laste lõputu väljendusrikkus”

2007 Haag, Holland – “Värvilised meeled”. Alateema “Liikumine, loomine, vaatlemine – kolm dimensiooni lastetantsus”

Konverentsidest daCi kodulehel.

Konverentsidest Eesti meedias:

“Kuumast Eestimaa suvest külma Austraalia talve”, Anu Sööt (Õpetajate Leht, 21.08.2018)
Tantsuõpetajate twist ja twin Taanis“, Anu Sööt (Õpetajate Leht, 28.08.2015)
Sisukas nädal tantsivas Taiwanis“, Anu Sööt ja Ele Viskus (Õpetajate Leht, 17.08.2012)
Tantsides Jamaicat vallutamas“, Anu Sööt (Õpetajate Leht, 4.09.2009)
Muljetavaldav nädal Haagis tantsukonverentsil“, Anu Sööt (Sakala, 18.08.2006)

Scroll to Top