INFOTUNNID JA KOOLITUSED:

Tartu 13. september (Just Tantsukoolis, Lille 9)
Tallinn 14. september (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Päevakava (kehtib mõlema päeva kohta):
10.00 kutse taotlemise infotund – Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik
11.00 – 12.30 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir
paus 30 min
13.00 – 14.30 portfoolio koostamise töötuba jätkub – Marju Piir

Palun registreerige koolitusele siin.

Dokumentide esitamise tähtaeg tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks on 7. oktoober 2019.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud esitatavad dokumendid:

1) avalduslae alla siit
2) portfoolio (kirjalik portfoolio või vastavuses erialast loomingulist tegevust tutvustav veebivorm/mapp, sh audio ja video näidetega) – erialast tegevust tutvustav terviklik ülevaade mõnes enda valitud vormis, mis tõendab tantsuspetsialisti kutsestandardis esitatud kompetentside olemasolu. Sisaldab taotleja CV-d, viimase viie aasta koolitus- ja tööalalase ning loomingulise tegevuse kirjeldust, koos eneseanalüüsi ja tõendusmaterjalidega (fotosid, videoid, viited).

3) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)
5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu on 92,78 € . Tasuda MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu arvele EE887700771001949444 LHV. Toetust saab taotleda pärast tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu maksmist.

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetel on võimalus taotleda loomestipendiumi kutse taotlemise tasumise toetuseks. Taotlusvormi palume kirjutada täissumma (92,78) ja saata Liitu hiljemalt 7. oktoobriks. Toetuse määr sõltub stipendiumi taotlejate arvust.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja avaldus saata elektrooniliselt aadressile: tantsuliit@gmail.com

Lisainfo telefonil: +372 55 23 329 (Anne Tamm-Kivimets – ETTL Kutsekomisjoni esinaine)