Dokumentide esitamise tähtaeg tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks on 5. oktoober 2020.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud esitatavad dokumendid:

1) avalduslae alla siit
2) portfoolio (kirjalik portfoolio või vastavuses erialast loomingulist tegevust tutvustav veebivorm/mapp, sh audio ja video näidetega) – erialast tegevust tutvustav terviklik ülevaade mõnes enda valitud vormis, mis tõendab tantsuspetsialisti kutsestandardis esitatud kompetentside olemasolu. Sisaldab taotleja CV-d, viimase viie aasta koolitus- ja tööalalase ning loomingulise tegevuse kirjeldust, koos eneseanalüüsi ja tõendusmaterjalidega (fotosid, videoid, viited).

3) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)
5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu on 92,78 € . Tasuda MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu arvele EE887700771001949444 LHV pangas.

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetel on võimalus taotleda loomestipendiumi kutse taotlemise tasumise toetuseks. Taotlusvormi palume saata Liitu hiljemalt 5. oktoobriks. Toetust saab taotleda pärast tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu maksmist.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja avaldus saata elektrooniliselt aadressile: tantsuliit@gmail.com

Isikuandmete töötlemise tingimused

Lisainfo telefonil: +372 55 23 329 (Anne Tamm-Kivimets – ETTL Kutsekomisjoni esinaine)