Tantsuspetsialisti kutse taotlemine 2021. aastal on lõppenud.

Järgmised taotlusvoorud toimuvad 2022. aasta kevadel ja sügisel.

Dokumentide esitamise tähtajad on 4. aprill 2022 ja 3. oktoober 2022.

Enne mõlemat taotlusvooru toimuvad ka tantsuspetsialisti kutse infopäevad, koos refleksiooni ja portfoolio töötubadega. Täpsem info 2022. aastal.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud esitatavad dokumendid:

1) avalduslae alla siit
2) portfoolio (kirjalik portfoolio või vastavuses erialast loomingulist tegevust tutvustav veebivorm/mapp, sh audio ja video näidetega) – erialast tegevust tutvustav terviklik ülevaade mõnes enda valitud vormis, mis tõendab tantsuspetsialisti kutsestandardis esitatud kompetentside olemasolu. Sisaldab taotleja CV-d, viimase viie aasta koolitus- ja tööalalase ning loomingulise tegevuse kirjeldust, koos eneseanalüüsi ja tõendusmaterjalidega (fotosid, videoid, viited).

3) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)
5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu on 91€. Taastõendamise tasu on 63€. Tasuda MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu arvele EE887700771001949444 LHV pangas. Kutse taotlemise tasu ei kuulu tagastamisele, kui kutset ei väljastata.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja avaldus saata elektrooniliselt aadressile: tantsuliit@gmail.com

Loe juhendit: Abiks taotlejale

Vaata e-portfoolio koostamise veebikursust SIIN.

Isikuandmete töötlemise tingimused

Lisainfo telefonil: +372 55 23 329 (Anne Tamm-Kivimets – ETTL Kutsekomisjoni esinaine)