Taotlemine

Tantsuspetsialisti kutset saab taotleda kaks korda aastas, oktoobris ja veebruaris.  2024. aastal on dokumentide esitamise tähtajad 12. veebruaril ja 10.oktoobril. Kevadtalvise taotlusvooru infotund on 12.jaanuaril kell 11.00 veebis. Palun registreeri oma osalemine SIIN, hiljemalt 10.jaanuariks. Päev enne infotundi saadame kohtumise lingi registreerimisvormi sisestatud aadressile. 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) avalduslae alla siit
2) portfoolio  – erialast tegevust tutvustav terviklik ülevaade, mis tõendab tantsuspetsialisti kutsestandardis esitatud kompetentside olemasolu. Tantsuspetsialisti kutse taotlemisel ootame e-portfooliot, mis sisaldab taotleja CV-d, viimase viie aasta koolitus- ja tööalalase ning loomingulise tegevuse kirjeldust, koos eneseanalüüsi ja tõendusmaterjalidega (fotosid, videoid, viited). Tantsuspetsialist, tase 5 ja tase 6 palume lisada portfooliosse tunniandmise video, mis koosneb erinevatest tunniosadest koos selgituste ja analüüsiga (20-30 min pikkune)

3) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)
5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu on 91€. Taastõendamise tasu on 63€. Tasuda MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu arvele EE887700771001949444 LHV pangas. Kutse taotlemise tasu ei kuulu tagastamisele, kui kutset ei väljastata.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja avaldus saata elektrooniliselt aadressile: info@tantsuliit.ee

KA-kord-tantsuspetsialisti-kutsetele-(v.a-spetsialiseerumine-eesti-rahvatantsule)-31.03.2020

Loe juhendit: Abiks taotlejale

Vaata e-portfoolio koostamise veebikursust SIIT

Vaata refleksiooni veebikursust SIIT

Isikuandmete töötlemise tingimused

Lisainfo telefonil: +372 55 23 329 (Anne Tamm-Kivimets – ETTL Kutsekomisjoni esinaine)

Scroll to Top