Kutsestandardid

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab ning arendab tantsukunsti ja -haridust. Tantsuspetsialist arendab tantsutehnikat ja etendamise oskust; loovust ja eneseväljendust; mõtestamise oskust ja kultuuriteadlikkust.

  • Kutse taotlemiseks peab olema vähemalt 18-aastane ning vähemalt keskharidusega;
  • Kutse kehtib 5 aastat.

Tantsuspetsialist, tase 4 on vähese kogemusega ja vajab juhendamist, on vähemalt keskharidusega ning kutsealane kompetentsus on omandatud tantsijana.

Tantsuspetsialist, tase 5 on vähese kogemusega ja töötab iseseisvalt, on vähemalt keskharidusega, kutsealane kompetentsus on omandatud töö käigus ning ta on läbinud erialase täienduskoolituse.

Tantsuspetsialist, tase 6 tegutseb iseseisvalt uudsetes ja keerulistes olukordades, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus. Tal on erialane kõrgharidus või kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus ja läbitud erialane täienduskoolitus.

Tantsuspetsialist, tase 7, kes on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte. Tal on kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus ja erialane kõrgharidus või läbitud erialane koolitus ning tööks vajalik täiendkoolitus.

Tantsuspetsialist, tase 8, kes on valdkonna eestvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja. Tal on kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus ja erialane kõrgharidus või läbitud erialane koolitus ning tööks vajalik täiendkoolitus.

Lisainformatsioon tantsuspetsialisti kutse kohta: Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontakisik
tantsuliit@gmail.com
+372 55 23 329

Scroll to Top