Kutsestandardid

Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.

  • Kutse taotlemiseks peab olema vähemalt 18-aastane ning vähemalt keskharidusega;
  • Kutse kehtib 5 aastat.

Tantsuspetsialist, tase 5 on vähema kogemusega ja võib vajada juhendamist.

Tantsuspetsialist, tase 6, kes tegutseb iseseisvalt, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus.

Tantsuspetsialist, tase 7, kes on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte.

Tantsuspetsialist, tase 8, kes on valdkonna eestvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja.

Lisainformatsioon tantsuspetsialisti kutse kohta:

Anne Tamm-Kivimets

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontakisik
tantsuliit@gmail.com
+372 55 23 329

Scroll to Top