Eesti Tantsunõukogu

Esileht » Meist » Partnerid » Eesti Tantsunõukogu

Foto: Kadi Aare
Koolitantsu Kompanii
"Failing/Falling" Eesti Tantsu Agentuur

Eesti Tantsunõukogu on Eesti tantsuvaldkonna juhtivaid organisatsioone koondav ümarlaud, mille põhieesmärgid on:

  • Eesti Tantsunõukogu liikmete omavaheline suhtlus, koostöö ja teadvelolek valdkonnas toimuvatest asutuspõhistest ja riiklikest arengutest;
  • Eesti tantsuvaldkonna jaoks oluliste teemadega tegelemine ja probleemidele lahenduste leidmine nii valdkonnasiseselt kui ka suhtluses erinevate ministeeriumite, ametkondade, seltside ja ühendustega;
  • Eesti tantsuelu arengu soodustamine ja suunamine;
  • Osalemine tantsu ja liikumist puudutavate arengukavade loomisprotsessides ja valdkonnateadlikena tantsu esindamine poliitiliste otsuste kujundamisel;
  • Ühiskonnas tantsu teadlikkuse ja väärtuse suurendamine selle mitmekülgsetes ja eri liiki avaldumisvormides.

Soovid lisainfot või miskit küsida?

E-post: eesti.tantsunoukogu@gmail.com

Eesti Tantsunõukogu ümarlaua moodustavad

Eesti tantsuvaldkond on terviklikult toimiv süsteem, milles on omavahel seotud

huvi- kutse- ja kõrgharidus

pakub järelkasvu tantsuõpetajatele, tantsukunstnikele, tantsijatele, tantsust kirjutajatele ja tantsu korraldajatele

tantsukunst

hõlmab eneses tantsuloomet ja etendustegevust

tantsuelu korraldamine

valdkonnasisesne ja -väline suhtlus ning nähtavus ühiskonnas

Eesti Tantsunõukogu seisab selle eest, et erinevate otsustusprotsesside tulemid soodustaksid tantsuvaldkonna terviklikkust.

© 2023 MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit