Erinevatel kohtumistel teiste tantsuorganisatsioonidega jõuti sageli ühise tõdemuseni, et Eestis puudub ühtne toimiv süsteem tantsuelu korraldamiseks. Eesti Tantsuhariduse Liit (2011 aasta alguses veel Eesti Tantsupedagoogide Liit) ja Eesti Tantsuagentuur tegid ettepaneku erinevatele tantsuorganisatsioonidele luua ühiselt Eesti Tantsunõukogu, kuhu kuuluksid kõik tantsuelu mõjutavad liidud ning muud asutused. Selle kohane ettevalmistav kogunemine toimus 21.-22.jaanuaril 2011 Viljandimaal, Männiku Metsatalus.

2011. aasta kevadel saigi idee teoks ning loodi Eesti Tantsunõukogu, mille eesmärgid on alljärgnevad:

  • tantsuvaldkonnas tegutsevate institutsioonide ja organisatsioonide ühistegevuse arendamine;
  • liikmete ja valdkonna ühiste huvide eest seismine;
  • Eesti tantsukunsti propageerimine ja väärtustamine tema kõikides avaldusvormides;
  • tantsuelu oluliste küsimuste/probleemide käsitlemine ja nendele võimalike lahenduste leidmine;
  • avalikkuse ja oma liikmete kaasamine Eestis tantsuvaldkonna arendamisse.

Tantsunõukogu liikmeteks on valdkonnas tegutsevad järgmised juriidilised isikud:

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Eesti Tantsuagentuur
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
Eve Stuudio
Fine5 Tantsuteater
Sõltumatu Tantsu Ühendus
Tallinna Tantsuteater
Teine Tants
Tallinna Ülikool
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

MTÜ Eesti Tantsunõukogu põhikiri

Eesti Tantsunõukogu kontakt: Triinu Aron, triinu@stl.ee