Eesti Tantsunõukogu

Eesti Tantsunõukogu koondab Eesti tantsuvaldkonna toimimist ja arengut võimaldavaid ja võimestavaid liite, seltse, kutse- ja kõrgkoole ning etendusasutusi. Eesti Tantsunõukogu eesmärk on tagada tantsuvaldkonna terviklik areng riiklikult tunnustatud iseseisva valdkonnana, milles loovad ja töötavad inimesed on erialaselt pädevad, väärikalt tasustatud ja ühiskondlikult tunnustatud.

Kontaktinfo: eesti.tantsunoukogu@gmail.com

Eesti Tantsunõukogu tegevused

  • Eesti Tantsunõukogu liikmete omavaheline suhtlus, koostöö ja teadvelolek valdkonnas toimuvatest asutuspõhistest ja riiklikest arengutest;
  • Eesti tantsuvaldkonna jaoks oluliste teemadega tegelemine ja probleemidele lahenduste leidmine nii valdkonnasiseselt kui ka suhtluses erinevate ministeeriumite, ametkondade, seltside ja ühendustega;
  • Eesti tantsuelu arengu soodustamine ja suunamine;
  • Osalemine tantsu ja liikumist puudutavate arengukavade loomisprotsessides ja valdkonnateadlikena tantsu esindamine poliitiliste otsuste kujundamisel;
  • Ühiskonnas tantsu teadlikkuse ja väärtuse suurendamine selle mitmekülgsetes ja eri liiki avaldumisvormides.

Eesti tantsuvaldkond on terviklikult toimiv süsteem, milles on omavahel seotud:

huvi- kutse- ja kõrgharidus

pakub järelkasvu tantsuõpetajatele, tantsukunstnikele, tantsijatele, tantsust kirjutajatele ja tantsu korraldajatele

tantsukunst

hõlmab eneses tantsuloomet ja etendustegevust

tantsuelu korraldamine

valdkonnasisesne ja -väline suhtlus ning nähtavus ühiskonnas

Eesti Tantsunõukogu seisab selle eest, et erinevate otsustusprotsesside tulemid soodustaksid tantsuvaldkonna terviklikkust.

Eesti Tantsunõukogu moodustavad

MTÜ eesti tantsunõukogu

Aadress: Hobujaama tn 12/Narva mnt 9E, Tallinn 10151
Registrikood: 80636829
Arveldusarve: EE637700771010039112
E-post: eesti.tantsunoukogu@gmail.com

Astu liikmeks

Liikmeks astuja peab tunnistama Eesti Tantsunõukogu põhikirja ja saatma täidetud liikmeks astuja avalduse aadressile eesti.tantsunoukogu@gmail.com 

Dokumendid:

Scroll to Top