Erinevatel kohtumistel teiste tantsuorganisatsioonidega jõuti sageli ühise tõdemuseni, et Eestis puudub ühtne toimiv süsteem tantsuelu korraldamiseks. Eesti Tantsuhariduse Liit (2011 aasta alguses veel Eesti Tantsupedagoogide Liit) ja Eesti Tantsuagentuur tegid ettepaneku erinevatele tantsuorganisatsioonidele luua ühiselt Eesti Tantsunõukogu, kuhu kuuluksid kõik tantsuelu mõjutavad liidud ning muud asutused. Selle kohane ettevalmistav kogunemine toimus 21.-22. jaanuaril 2011 Viljandimaal, Männiku Metsatalus.

2011. aasta kevadel saigi idee teoks ning loodi Eesti Tantsunõukogu, mille eesmärgid on alljärgnevad:

  • tantsuvaldkonnas tegutsevate institutsioonide ja organisatsioonide ühistegevuse arendamine;
  • liikmete ja valdkonna ühiste huvide eest seismine;
  • Eesti tantsukunsti propageerimine ja väärtustamine tema kõikides avaldusvormides;
  • tantsuelu oluliste küsimuste/probleemide käsitlemine ja nendele võimalike lahenduste leidmine;
  • avalikkuse ja oma liikmete kaasamine Eestis tantsuvaldkonna arendamisse.

Tantsunõukogu liikmeteks on valdkonnas tegutsevad järgmised juriidilised isikud:

MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
MTÜ Eesti Balletiliit
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts MTÜ
SA Eesti Tantsuagentuur
SA Fine5 Tantsuteater
Evestuudio MTÜ
Ilieh MTÜ
Sõltumatu Tantsu Ühendus MTÜ
Teine Tants MTÜ
Tallinna Tantsuteater MTÜ
Tallinna Balletikool
Tallinna Ülikool BFM-i koreograafia õppekavad (BA ja MA)
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava

Eesti Tantsunõukogu kontakt: tantsuliit@gmail.com

© 2023 MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit