Liikmemaks

Liikmemaks tuleb tasuda 1.maiks Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit MTÜ arveldusarvele LHV Pangas: EE887700771001949444. Liikmemaks on 20 € aastas. Kõigile liikmetele edastame liikmemaksu tasumise kohta arve.
Liikmemaksuvabastus ja -soodustus. Erandjuhtudel on võimalik avalduse alusel taotleda liikmemaksuvabastust või -soodustust. Pikaajalise haiguse, tööta oleku vms põhjusel võib juhatus vabastada liikmemaksu tasumisest täielikult, osaliselt või teatud ajaks. Pensionile siirdunud liikmelt ja auliikmelt liikmemaksu ei võeta.

Võlgnevused.
 Juhul kui Sul on tekkinud liikmemaksu võlgnevus, Sul on tähtaegselt esitamata toetus(t)e kasutamise aruanded, Sa ei ole teavitanud liitu oma uutest teostest / esitustest, siis oled Sa ETTL-i ees võlglane. Sellisel juhul on sul piiratud õigused ning Sul pole võimalik kasutada kõiki ETTL-i poolt pakutavaid hüvesid. Anna kindlasti koheselt teada, kui mingil põhjusel ei ole võimalik tähtaegadest kinni pidada, leiame olukorrale kõigile sobiva lahenduse!
NB! Liidu liikmete soodustused ja hüved kehtivad neile, kellel on eelneva perioodi eest liikmemaks tasutud.
Scroll to Top