Ilmunud on uus raamat – „Tantsuõpetuse käsiraamat“

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor Anu Söödi sulest on ilmunud „Tantsuõpetuse käsiraamat“, mis toob fookusesse tantsu õpetamise kaheksa tahku:

1. Eesmärk — miks peaks tantsu õpetama?
2. Sisu — mida peaks tantsus ja tantsu kaudu õpetama?
3. Meetod — kuidas peaks tantsu õpetama?
4. Õpetaja — kes olen õpetajana, mis on minu roll?
5. Õpilane — kellele õpetan, millised on minu õpilased?
6. Keskkond — kus õpetan, millise keskkonna, õhkkonna loon?
7. Tagasiside, refleksioon — kas hindan, reflekteerin, annan tagasisidet?
8. Eesmärk — kuhu oma tegevuse hariduses paigutan?

Helena Pihel, tantsuõpetaja-metoodik on raamatu kohta kirjutanud: “Tantsuõpetuse käsiraamat” on praktiline teadmiste, teooriate, kogemuste ja küsimuste kogum, mis lisaks olulisele informatsioonile annab mistahes tasandil oma tööd tegevale õpetajale võimaluse end teadmiste väljas reflekteerida, inspireeruda ning mõelda teemadele, mis on kaasaegses tantsuõppes olulised. Autori pikaaegne kogemus tantsu valdkonnas ning kasvatusteaduslik haritus loovad põhjaliku ning kaasaegse didaktilise terviku, mis annab ülevaate õpetamise kõikidest aspektidest. Käsiraamat ei ole pelgalt ülevaade autori kogemustest ja väga laiast teadmistepagasist, vaid kaasav töövahend, mis loob lugeja ja autori vahele aktiivse suhtluse ning suunab lugejat reflektiivselt õppima.

Autor Anu Sööt
Kujundaja Brit Pavelson
Keeletoimetaja Irene Hütsi
Retsensent Helena Pihel
Fotod Anu Sööt, Brit Pavelson

Toetajad

Eesti Kultuurkapital, Tartu Ülikool (õpetamise arendamise grant), Trükikoda Tallinna Raamatutrükikoda, Väljaandja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Autoriõigus Anu Sööt, 2023
Viljandi 2023
ISBN 978-9985-4-1377-7

Lisainfo ja raamatusoovi korral kirjuta Anu Sööt anu.soot@ut.ee

 

Jaga sotsiaalmeedias

Scroll to Top