Ande- ja oskusainete projekt

“Ande- ja oskusainete võimalustest õppekava üld- ja valdkonnapädevuste arendamisel” Autor Jaak Jürimäe Tartu Ülikooli õppekavakeskuse projekt 2001   TÜ Ande- ja oskusainete töörühma materjal – üldine kokkuvõte TÜ Ande- ja oskusainete töörühma materjal – TANTS  

Ande- ja oskusainete projekt Read More »