Mary Joyce “Loovtants / metoodika ja näidistunnid”

Eesti Tantsuhariduse Liidu eestvedamisel nägi 2013 aasta juunis ilmavalgust esimene eestikeelne loovtantsust rääkiv raamat Mary Joyce “Loovtants / metoodika ja näidistunnid”.

Loovtantsu on Eestis juba päris pikka aega õpetatud ja õpitud. Nüüdseks on ka riiklikus ainekavas loovtants oma koha leidnud, nii tantsu kui ka kehalise kasvatuse ainekavas. Loovtantsu ainekava ongi koostatud sellele raamatule toetudes. Sisuliselt sobib see raamat ka õppematerjaliks muusika ja algõpetuse ainete õpetajatele. Nii nagu pealkirjas olemas, sisaldab raamat nii metoodikat kui ka näidistunde. Metoodiline osa on kõigi erialade õpetajatele sobilik, kuna jagab juhtnööre loova õpetamise vallas. Võiksid ju kõik õppetunnid olla loovusest pakatavad!

Kuidas õpetada nii, et oskused, teadmised, kogemused tuleksid õppija avastuste ja katsetuste tulemusena, sellest pajatab Mary Joyce. Ta jagab hulgaliselt tulusaid nippe, mis pärinevad tema igapäevasest tantsuõpetaja ametist. Näidistunnid on kasutatavad iseseisvate loovtantsu tundide andmiseks kui ka mitmekesistamaks igat tantsutundi või teatriõpet või hoopis muid tegemisi. Raamatu esimene osa pakub palju variante õpetajale näidistundide rakendamiseks oma ideede elluviimisel.

Ostuinfo Koolibrist

Jaga sotsiaalmeedias

Scroll to Top