Tantsuspetsialisti kutse hindajate konkurss

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kuulutab välja tantsuspetsialisti kutse hindajate konkursi

Tantsuspetsialisti kutse andmise eesmärgiks on hoida ja arendada tantsuvaldkonna kvaliteeti. 

Kutse hindaja on hindamisprotsessis osalejatele toetajaks esitatud portfoolio analüüsis ja kutsevestlusel. 

Kui Sul on soov panustada Eesti tantsuõpetajate ja -kunstnike professionaalsesse arengusse, siis on see kutsung just Sulle!

Hindaja ülesandeks on:

  • hinnata kutsetaotlejate kompetentside vastavust kutsestandardile;
  • viia läbi hindamiskriteeriumitest lähtuvat usalduslikku vestlust;
  • anda konstruktiivset ja motiveerivat tagasisidet kutse taotlejale.

Kui Sa oled

  • tantsuvaldkonna praktik või teoreetik;
  • tantsuspetsialisti hindamiseks vajalike erialaste teadmiste ja kogemustega;
  • kõrgharidusega ja/või tantsuspetsialist tase 7 või 8;
  • hea tagasisidestamis-, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskusega;
  • valmis osalema hindajate koolitustel ning arendama oma oskusi hindajana,

siis kandideeri! 

Selleks saada oma CV ja motivatsioonikiri tantsuliit@gmail.com hiljemalt 22. märtsiks 2021 (k.a).

Hindamiskomisjoni liikme töö on tasustatud.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemine toimub 2021. aastal kevadel ja sügisel. Dokumentide esitamise tähtajad on vastavalt 5. aprill ja 4. oktoober 2021, pärast mida mais ja novembris viiakse läbi vestlused hindamiskomisjoniga.

Lisamaterjalid:

Info ETTLi kodulehel tantsuspetsialisti kutse kohta

Tantsuspetsialisti kutsestandardid

Kompetentsuspõhine hindamine kutse andmisel 

Isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 kutsestandard 

Jaga sotsiaalmeedias

Scroll to Top