29.09 ETTL volikogu koosolek

Pärast igat koosolekut jagame nii liidu kodulehel kui ka e-kirja teel liikmetele ülevaate teemadest, mis olid päevakorras.

1. 2023. aasta eelarve täitmise ülevaatamine

Eelarve on tasakaalus, kuigi kurbusega peab tõdema, et 2023. aasta liikmemaksudest, mille kogusumma on 5040€, on laekunud ainult 840€. Kuna üldiselt kipub liikmemaksu maksmine lihtsalt kergesti ununema, siis otsustasime, et liit hakkab liikmetele arveid väljastama, et isiklikult liidu liikme põhikirjajärgseid kohustusi meelde tuletada.

3.6. Liige on kohustatud:

3.6.2. tasuma ettenähtud tähtaegadel liikmemaksu. Pikaajalise haiguse, tööta oleku vms põhjusel võib juhatus vabastada liikmemaksu tasumisest täielikult, osaliselt või teatud ajaks. Pensionile siirdunud liikmelt ja auliikmelt liikmemaksu ei võeta;

2. 2024. aasta eelarve plaan

Otsustasime, et lisaks olemasolevatele tulu- ja kuluridadele püüame järgmise aasta eelarvesse plaanida raha erakorraliseks toetuseks tervislikult keeruliste olukordade puhul, mis takistavad liidu liikmel erialase töö tegemist. Tarvis on sõnastada tingimused, mille alusel toetuse maksmine toimuks. Järgmisel koosolekul esitleb juhatus Kultuurkapitalile tegevustoetuse taotluseks esitatavat uue aasta eelarvet.

3. Liikmete list

Kuna liit kasutab uut meiliaadressi info@tantsuliit.ee, siis praegusel hetkel tuleb sellelt meiliaadressilt aeg-ajalt üle poolte kirjadest spämmi teatena tagasi. 

4. daCi – Dance and the Child International

Laura Kvelstein osales koosolekul. Järgmine koosolek toimub novembris. Järgmine konverents järgmisel aastal.

5. Järgmise volikogu ja juhatuse koosoleku teemad:

  • 2024. aasta eelarve ja tööplaan
  • raamatupidamine
  • liikmeküsitlus
  • privaatsuspoliitika
  • Kedja Stretch Vitlycke tagasiside ja kokkuvõte ja Kedja tulevikuplaanid

Enne järgmist plaanilist koosolekut kohtume veel selleks, et valida selle aasta Gerd Neggo preemia laureaat. Preemiale esitati üheksa suurepärase tantsuõpetaja kandidaati. Tänud kõigile esitajatele!

Jaga sotsiaalmeedias

Scroll to Top