Õpetaja Ilma Adamsoni meistriklass

Raamat tutvustab harjutusvara, mis on läbi töötatud ja proovitud aastatepikkuses tööpraktikas. Käsiraamat koosneb kahest osast, I osa rohkem algajatele, II osa edasijõudnutele (lisana DVD). Väljaandesse on koondatud algteadmised nii eesti rahvatantsu põhisammustiku omandamiseks kui ka lavalise rahvatantsu süsteemidest. See on tantsuõpetaja A B C. Raamat on kättesaadav Rahvakultuuri Keskusest, selle … Loe edasi

Ande- ja oskusainete projekt

“Ande- ja oskusainete võimalustest õppekava üld- ja valdkonnapädevuste arendamisel” Autor Jaak Jürimäe Tartu Ülikooli õppekavakeskuse projekt 2001   TÜ Ande- ja oskusainete töörühma materjal – üldine kokkuvõte TÜ Ande- ja oskusainete töörühma materjal – TANTS  

1 2