Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 21.05.2015 koosoleku otsusele nr 24 kuulutati tantsuspetsialisti kutsete (v.a rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine) kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Tantsuhariduse Liit.
Kutse andja õigus omistatakse konkursi võitjale viieks aastaks ning vastavalt kutsestandardile on tantsuspetsialisti kutsel (v.a rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine) neli erinevat taset.


Tantsuspetsialisti kutse kohta lugemist Tantsuinfo kuukirjast:

Kutse andmise kord
Hindamisstandard
Kutsekomisjoni koosseis


Dokumentide esitamise tähtaeg tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks (va rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine)
Järgmine tantsuspetsialisti kutse taotlemine toimub 2017. aasta sügisel.Lisainformatsioon tantsuspetsialisti kutse kohta:
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
Anne Tamm-Kivimets
tantsuliit@gmail.com
+372 55 23 329