Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 21.05.2015 koosoleku otsusele nr 24 kuulutati tantsuspetsialisti kutsete (v.a rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine) kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Tantsuhariduse Liit, alates 2016. aastast nimetusega Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit.
Kutse andja õigus omistatakse konkursi võitjale viieks aastaks ning vastavalt kutsestandardile on tantsuspetsialisti kutsel (v.a rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumine) neli erinevat taset.


Tantsuspetsialisti kutse kohta lugemist Tantsuinfo kuukirjast:

Kutse andmise kord
Hindamisstandard
Kutsekomisjoni koosseis


Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kutsub tantsuspetsialisti kutsekvalifikatsiooni taotlema.

Oodatud on kõik, kes vastavad tantsuspetsialisti kutsestandardi kvalifikatsiooni nõuetele. Võimalikud spetsialiseerumised on kaasaegse tantsu spetsialist ning ladina ja standardtantsu spetsialist, tase 5, 6, 7 ja 8.

Miks taotleda?

Taotlemise protsess annab tantsuga tegelejatele võimaluse oma töid ja mõtteid korrastada, vaadata üle oma töötamise metoodikad, analüüsida oma senist tegevust koos oma tugevuste ja arengukohtadega.

Tantsuspetsialisti kutse on töötajale tõestus tema kompetentsusest ning tööandjale garantii tööotsija pädevuse kohta.  

Kutsestandard vastab Euroopa normidele ning on garantiiks välismaal tööd otsides ja töötades.


Lisainformatsioon tantsuspetsialisti kutse kohta:
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
Anne Tamm-Kivimets
tantsuliit@gmail.com
+372 55 23 329