Taotlemine

Esileht » Kutse andmine » Taotlemine

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks dokumentide esitamise tähtaeg on 12. veebruar 2024 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) avalduslae alla siit
2) portfoolio (erialast loomingulist tegevust tutvustav veebivorm, video näidetega) – erialast tegevust tutvustav terviklik ülevaade mõnes enda valitud veebivormis, mis tõendab tantsuspetsialisti kutsestandardis esitatud kompetentside olemasolu. Sisaldab taotleja CV-d, viimase viie aasta koolitus- ja tööalalase ning loomingulise tegevuse kirjeldust, koos eneseanalüüsi ja tõendusmaterjalidega (fotosid, videoid, viited). Tantsuspetsialist, tase 5 ja tase 6 palume lisada portfooliosse tunniandmise video, mis koosneb erinevatest tunniosadest koos selgituste ja analüüsiga (20-30 min pikkune)

3) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)
5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu on 91€. Taastõendamise tasu on 63€. Tasuda MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu arvele EE887700771001949444 LHV pangas. Kutse taotlemise tasu ei kuulu tagastamisele, kui kutset ei väljastata.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja avaldus saata elektrooniliselt aadressile: info@tantsuliit.ee

KA-kord-tantsuspetsialisti-kutsetele-(v.a-spetsialiseerumine-eesti-rahvatantsule)-31.03.2020

Loe juhendit: Abiks taotlejale

Vaata e-portfoolio koostamise veebikursust SIIN

Vaata refleksiooni veebikursust SIIN

Isikuandmete töötlemise tingimused

Lisainfo telefonil: +372 55 23 329 (Anne Tamm-Kivimets – ETTL Kutsekomisjoni esinaine)

© 2023 MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit