Loovtants. Tantsu baaselemendid.

Loovtants. Tantsu baaselemendid. (2015)

Anu Sööt

 

Käsiraamat annab ülevaate nii loovtantsu õpetamise põhitõdedest kui taustinfost ja aitab selgitada, kuhu see süsteem tantsuhariduses asetub. Lisaks leiab raamatust 16 konkreetsel tantsuelemendil rajanevat tundi, mis omakorda sisaldavad suurt hulka ülesandeid ja harjutusi ning rohkelt ideid ja võimalusi, kuidas tantsu ja selle baaselemente loovalt õpetada.

Autor Anu Sööt
Kujundus Brit Pavelson
Joonised Denis Kudrjasov
Fotod Kaisa Sööt
Fotodel Tarvastu Gümnaasiumi õpilased aprillis 2015
Keeletoimetaja Leena Suits
Toetajad Eesti Kultuurkapital, Viljandi Linnavalitsus
Trükikoda Ecoprint
Väljaandja Eesti Tantsuhariduse Liit, 2016

Anu Sööt on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor. Oma loengutes õpetab tantsutudengitele loovmängu, loovtantsu, tantsudidaktikat ja kureerib tantsuõpetaja praktikat. Laste ja noortega töötamise kogemuse on andnud talle töö Viljandi Waldorfkooli liikumisõpetajana ja OMA Stuudio tantsuõpetajana. Ta on andnud erialaseid täienduskoolitusi täiskasvanutele ja avaldanud raamatu “Loovmäng” ning olnud Eesti Tantsuhariduse Liidu juhatuse esimees ja tantsu ning tantsulise liikumise ainekavade üks autoreid.

Raamatusoovi korral kirjuta Anu Sööt anu.soot@ut.ee

Raamatuga koos käivad lisamaterjalid:
Ainetunnid loovtantsu kaudu:
Eesti keel 6. klass, õpetajad Eveli Maksim ja Eliis Uudeküll
Inimeseõpetus 8. klass, õpetajad Helle Mari Toomel ja Diane Mõttus
Loodusõpetus 4. klass, õpetajad Laura Mander ja Leaanika Parra
Matemaatika 1. klass, õpetajad Saskia Astla ja Elise Laius
Muusika 7. klass, õpetajad Leanika Mändma ja Reelika Poroson
Füüsika 8. klass, õpetajad Maris Kahre ja Karl Kask

 

Jaga sotsiaalmeedias

Scroll to Top