Kultuuri kutsenõukogu kinnitas tantsuspetsialist, tase 4 kutsestandardi.

 

 

Kultuuri kutsenõukogu kinnitas tantsuspetsialist, tase 4 kutsestandardi, mis valdkonna esindajate hinnangul aitab kaasa tantsuõpetajate järelkasvu tagamisele.

Neljanda taseme tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab ning arendab tantsukunsti ja -haridust. Tantsuspetsialist arendab tantsutehnikat ja etendamise oskust; loovust ja eneseväljendust; mõtestamise oskust ja kultuuriteadlikkust. Neljanda taseme tantsuspetsialisti kutsealane kompetentsus on omandatud tantsijana ning ta on läbinud erialase koolituse. Ta osaleb loome- ja õppeprotsessi juhtimises ning abistab kollektiivi põhijuhendajat. Neljanda taseme tantsuspetsialist on vähese kogemusega ja vajab juhendamist. Standardi koostas tantsuspetsialisti kutsestandardite uuendamise töörühm, kuhu kuulusid erialaseltside ja -liitude ning eriala õpetavate koolide esindajad. Töörühma hinnangul on tantsuspetsialist, tase 4 kutsestandard kutsesüsteemis oluline tantsuõpetajate järelkasvu tagamiseks ehk siis noortele, kellel on potentsiaali ja kes saaksid mentori käe all alustada ning sealt end edasi arendada. Töörühm uuendas ka tantsuspetsialist, tase 5, 6, 7 ja 8 kutsestandardeid. Näiteks lisati kõigile tasemetele nõue orienteeruda muusikas vastavalt tantsustiili eripärale ja vajadustele. Lisaks on kõigil tasemetel edaspidi nõutavad teadmised anatoomiast, füsioloogiast, kehaliste võimete arendamise kaasaegsetest teooriatest ja metoodikatest ning oskus anda vajadusel esmaabi. Kutsestandardite uuendamisel täiendati ka termineid – muudeti terminite lavastusprotsessloome- ja õppeprotsess ning suurvorm seletusi. Lisati terminid: koreograafia, refleksioon, säästev areng, tantsupraktika, tantsustiil ja tantsutehnika.

Koostati tantsuspetsialisti hea tava ning sõnastati tulevikuoskused.

Kutsestandardid hakkavad kehtima 01.07.2024. Neljanda taseme tantsuspetsialisti kutset hakatakse andma sügisel.

Tutvu uuendatud kutsestandarditega (kehtivad alates 01.07.2024):

Tantsuspetsialist, tase 4

Tantsuspetsialist, tase 5

Tantsuspetsialist, tase 6

Tantsuspetsialist, tase 7

Tantsuspetsialist, tase  8

SA Kutsekoda

Jaga sotsiaalmeedias

Scroll to Top