Anu Sööt “Loovmäng”

Eesti Tantsuhariduse Liidu esimene trükis, käsiraamat “Loovmäng”.

Valik mänge ja tegevusi igale vanusele.

Raamatusse on koondatud 99 nime-, usaldus-, rüselemis-, koostöö-, julguse proovilepanemise-, jooksu-, kulli-, püüdmis-, tähelepanu-, keskendumis-, nutikuse, mõtte-, äraarvamis-, heli- ja rütmimängu.

Loovus tähendab lahenduse leidmist uues, tundmatus, mittestandardses olukorras. Pannes kokku loovuse ja mängu, saame loovmängu, mis võiks tähendada osalejate vabal tahtel toimuvat tegevust – mängu ning lahenduse leidmist uues, tundmatus olukorras. Mänguolukorrad on alati uued ja peegeldavad reaalset elu.

Miks peaksime mängima loovmängu? Et ennast ja teisi tundma õppida, õppida tundma oma seesmisi ja välimisi piire, õppida suhtlema teiste, meist erinevate inimestega,õppida tundma ümbritsevat. Kes mängu kaasahaaravust ja spontaansust on tundnud, mõistab, et mänguolukorras toimuvad need protsessid vahetult ja varjamatult, justkui „mängeldes”.

Autor: Anu Sööt
Kujundus: Brit Pavelson
Illustratsioonid: Kaisa Sööt
Fotod: Hedi Jaansoo, Urmas Volmer
Väljaandja: Eesti Tantsuhariduse Liit, 2011
Huvi korral kirjutada anu.soot@ut.ee
Raamatu autor Anu Sööt on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor, mille raames õpetab tantsutudengitele/ tulevaste tantsuõpetajatele loovmängu, loovtantsu ja kureerib nende pedagoogilist praktikat. Laste ja noortega töötamise kogemus on 10- aastasest tööst Viljandi Waldorfkooli liikumisõpetajana ning OMA Stuudio tantsuõpetajana. Lisaks on viinud läbi erialasi täienduskoolitusi täiskasvanutele. Anu Sööt on Eesti Tantsuhariduse Liidu volikogu esimees, tantsu ja tantsulise liikumise ainekavade üks autoritest.

Loe arvustust Õpetajate Lehes 4. nov 2011

TÄHELEPANU!
Eesti Tantsuhariduse Liidu poolt kirjastatud esimene raamat “Loovmäng” (autor Anu Sööt, kujundaja Brit Pavelson, illustratsioonide autor Kaisa Sööt, fotograaf Hedi Jaansoo ja Urmas Volmer), sai valituks 2011 aasta 25 kauneimalt kujundatud raamatu hulka.
Žürii hinnang oli järgmine: Stiilipuhas ja mänguline tervik, milles paistavad silma huvitavad kirjalahendused ning mis on funktsionaalne ja kasutamiseks mugav.

Rohkem infot: http://www.nlib.ee/index.php?id=18273