Avatud voor: tantsuspetsialisti kutsekvalifikatsioon

Margaret Barr’s “Strange Children”, 1955, State Library of New South Wales

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kutsub tantsuspetsialisti kutsekvalifikatsiooni taotlema 

Oodatud on kõik, kes vastavad tantsuspetsialisti kutsestandardi 5, 6, 7 ja 8 taseme kvalifikatsiooni nõuetele. Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.

Miks taotleda? 

Taotlemise protsess annab tantsuga tegelejatele võimaluse oma töid ja mõtteid korrastada, vaadata üle oma töötamise metoodikad, analüüsida oma senist tegevust koos oma tugevuste ja arengukohtadega. 

Tantsuspetsialisti kutse on töötajale tõestus tema kompetentsusest ning tööandjale garantii tööotsija pädevuse kohta.

Kutsestandard vastab Euroopa normidele ning on abiks välismaal tööd otsides ja töötades.

Dokumentide esitamise tähtaeg tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks on 5. oktoober 2018

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetel on võimalus taotleda loomestipendiumi kutse taotlemise tasumise toetuseks. Taotlusvormi palume kirjutada täissumma (92,78) ja saata Liitu hiljemalt 21.septembriks. Toetuse määr sõltub stipendiumi taotlejate arvust.

 

Taotlemiseks vajalike dokumentide kohta loe siit.

Täiendavatele küsimustele vastab:

Anne Tamm-Kivimets, tel. 5523329 või kirjutage tantsuliit@gmail.com