Tantsuvaldkonna ainekavad

ÜLDHARIDUS:

1) Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis:

2) Tantsuline liikumine gümnaasiumi kehalise kasvatuse tunnis:

3) Tantsuõpetus põhikoolis (valikaine):

4) Tantsuõpetus gümnaasiumis (valikaine)


HUVIHARIDUS:

Huvikooli õppekava üldosa - doc/pdf
Balleti ainekava - doc/pdf
Loov- ja kaasaegse tantsu ainekava - doc/pdf
Rahvatantsu ainekava - doc/pdf
Ladina- ja standardtantsude ainekava - doc/pdfAnde- ja oskusainete võimalustest õppekava üld- ja valdkonnapädevuste arendamisel, autor Jaak Jürimäe
TÜ Ande- ja oskusainete töörühma materjal - üldine kokkuvõte
TÜ Ande- ja oskusainete töörühma materjal - TANTS