Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis (2012)

"Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis" õppematerjal (raamat + 3 DVD plaati), autorid Sille Kapper, Silvia Purje, Tanel Keres, Anu Sööt, koostaja Anu Sööt.

Raamatu sisu:
- Eesti rahvatantsud ja teiste rahvaste tantsud
- Standardtantsud ja ladina tantsud
- Loovtants
- Kursuse „Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis“ I õppegrupis osalenute tunnikonspektide näited

Kolme DVD plaadi sisu:
1. Eesti rahvatantsud ja teiste rahvaste tantsud - praktilised tunnid I, II ja III kooliastmele
2. Standardtantsud ja ladina tantsud - praktilised tunnid I, II ja III kooliastmele
3. Loovtants I, II ja III kooliastmele- praktilised tunnid I, II ja III kooliastmele

Õppematerjali saab osta Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidust.

Õppematerjal on läbimüüdud.

Materjalid on kättesaadavad: 
Raamat: https://issuu.com/tantsuline_liikumine/docs/tantsuline_liikumine
Videod: http://video.kultuur.edu.ee/tantsulineliikumine/