Stipendiumid

GERD NEGGO STIPENDIUM

Alates 2011. aastast korraldab Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL), varasem Eesti Tantsuhariduse Liit, igal aastal avaliku konkursi Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja stipendiumi kandidaadi leidmiseks. Projekti toetajaks on Eesti Kultuurkapital.

Eesmärgid:

 • tunnustada/toetada oma tööle pühendunud Eestis töötavat tantsuõpetajat;
 • tutvustada eestlastele Gerd Neggot, kui väga olulist kultuuriajaloolist isikut;
 • pöörata avalikkuse tähelepanu tantsukunstile ning tantsuõpetajate töö olulisusele.
Stipendiumi statuut:
 1. stipendiumi peamine eesmärk on tunnustada/toetada oma tööle pühendunud Eestis töötavat tantsuõpetajat;
 2. Gerd Neggo stipendiumi antakse välja igal aastal Gerd Neggo sünniaastapäeval. 9. nov 2016.a. möödub G. Neggo sünnist 125 aastat.
 3. Stipendium määratakse tantsuõpetajale, kes on oma töös edukas ja sisukas, isikupärane ja pühendunud, on autoriteediks nii õpilastele kui ka kolleegidele. Omab tõsiseltvõetavat töömeetodit ja jagab seda ka kolleegidega ning on oma tööga tulemuslikult mõjutanud Eesti tantsuelu. Stipendiumi saajaks on õpetaja, kes suudab ja teeb rohkem, kui nõuab igapäevatöö;
 4. Ettepaneku Gerd Neggo stipendiumi määramiseks võivad esitada kõik era- või juriidilised isikud. Ettepaneku võib esitada ka õpetaja ise. Julgustame kõiki märkama ja (taas) esitama õpetajaid stipendiumile;
 5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 10. oktoobril saata e-mailile tantsuliit@gmail.com - esitaja nimi ja kontaktid, argumenteeritud põhjendus kandidaadi sobivuse kohta ja kandidaadi tantsualase tegevuse kirjeldus. 
 6. Stipendiumi saaja otsustab ETTL volikogu;
 7. Stipendiumi saajast teatatakse ETTL koduleheküljel ja stipendiumisaajale isiklikult;
 8. Stipendium katab nominendi erialase enesetäienduse kulud kas Eestis või välismaal 1000 euro ulatuses;
 9. Stipendium on tulumaksuvaba;
 10. Stipendiumi saajal tuleb peale stipendiumi kasutamist teha aruanne tagasiside vormis (kuidas stipendium on kasulikuks osutunud, elu mõjutanud; mis see aasta on stipendiaadile andnud)
 11. Stipendium kuulutatakse välja igal aastal Gerd Neggo sünnipäeval 9. novembril.

Stipendiaadid:

2016 - IRINA PÄHN
2015 - INNA SULG
2014 - ANU RUUSMAA
2013 - ANNE TAMM-KIVIMETS
2012 - RENE NÕMMIK
2011 - RAIDO MÄGI

GERD NEGGO
(09.11.1891 – 01.09.1974)

Tantsija, tantsulavastaja ja pedagoog

Õppis 1920 Stockholmis È.Jaques-Dalcroze`i rütmilis-muusikalise pedagoogika süsteemi, 1921-24 Hamburgis R.von Labani tantsustuudios, esines solistina viimase eksperimentaalse Tanzbühne laval.
G.Neggost sai Eestisse naasnuna moderntantsu maaletooja. Avanud Tallinnas oma stuudio 1924, said siin koolituse H.Tohvelman, I.Urbel, E.Oltrop, A.Kalmet jt., kes laiuti ning sügavuti meie tantsu- ja liikumiskultuuri edasi viisid nii teatrites kui teatrikoolides. Oma stuudio kõrval seadis tantse Tallinna teatrites ja teatrikoolides aastani 1944.

Neggo õppemetoodika järgis üht kaasaegse tantsu juhendamise olulist komponenti- improviseerimist ja õpilaste omaloomingulise panuse motiveerimist.

Foto: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum