Kutse taotlemise eeltingimused:

Tantsuspetsialist tase 5 (kaasaegse tantsu spetsialist; ladina- ja standardtantsu spetsialist) on loovisik, kellel üldjuhul on keskharidus ja erialane praktiline töökogemus (võib vajada juhendamist).

Tantsuspetsialist tase 6 (kaasaegse tantsu spetsialist; ladina- ja standardtantsu spetsialist) on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja ja kellel on erialane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane töökogemus konkreetse spetsialiseerumisega. Erialase kõrghariduse mitteomamisel on vajalik erialane täienduskoolitus/ümberõpe vähemalt 120 tunni mahus ja vähemalt 5-aastane töökogemus konkreetse spetsialiseerumisega.

Tantsuspetsialist tase 7 (kaasaegse tantsu spetsialist; ladina- ja standardtantsu spetsialist) on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja ja kes on seotud tantsukunsti viljelemise ning valdkonna arendamisega. Tal on üldjuhul erialane magistrikraad (või sellega võrdsustatud haridus antud valdkonnas) ja vähemalt 10-aastane töökogemus konkreetse spetsialiseerumisega. Kasuks tuleb erialane loometegevus ja/või uurimistöö, tegevus koolitajana tantsu valdkonnas. Erialase kõrghariduse mitteomamisel on vajalik kõrgharidus mõnes muus valdkonnas, erialane täienduskoolitus/ümberõpe vähemalt 120 tunni mahus ja vähemalt 10-aastane töökogemus konkreetse spetsialiseerumisega. Kasuks tuleb erialane loometegevus ja/või uurimistöö, tegevus koolitajana tantsu valdkonnas.

Tantsuspetsialist tase 8 (kaasaegse tantsu spetsialist; ladina- ja standardtantsu spetsialist) on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja, mentor ja/või koolitaja. Tal on üldjuhul doktorikraad või magistrikraad (või sellega võrdsustatud haridus antud valdkonnas), vähemalt 20-aastane töökogemus konkreetse spetsialiseerumisega. Vajalik on erialane loometegevus ja/või uurimistöö.

Taotletav lisakompetents, mida saab taotleda nii ETTLi kui ERRSi kaudu, on koreograaf-lavastaja.
Rahvatantsu spetsialisti spetsialiseerumise kutset saab taotleda Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS) kaudu.