Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud esitatavad dokumendid (elektrooniliselt või paberkandjal):

1) kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja dokumentide esitamiseks vajalik kirjalik avaldus
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)
3) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
4) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
5) täiendkoolitus või varasem kvalifikatsioon – täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,
6) portfoolio (kirjalik portfoolio või vastavuses erialast loomingulist tegevust tutvustav veebivorm/mapp, sh audio ja video näidetega)

Avaldus ja portfoolio

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja avaldus saata (elektrooniliselt või paberkandjal)
MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
aadress: Hobujaama 12, Tallinn 10117
telefon: +372 55 23 329 (Anne Tamm-Kivimets)
e-maili aadress: tantsuliit@gmail.com

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu on 92,78€.
Tasuda MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu arvele EE887700771001949444 LHV.

Järgmine tantsuspetsialisti kutse taotlemine toimub 2017. aasta sügisel.