Dokumentide esitamise tähtaeg tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks on 2. oktoober 2017.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud esitatavad dokumendid
(elektrooniliselt või paberkandjal):

1) kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja dokumentide esitamiseks vajalik kirjalik avaldus
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)
3) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
4) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
5) täiendkoolitus või varasem kvalifikatsioon – täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,
6) portfoolio (kirjalik portfoolio või vastavuses erialast loomingulist tegevust tutvustav veebivorm/mapp, sh audio ja video näidetega)

Avaldus ja portfoolio

Tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja avaldus saata (elektrooniliselt või paberkandjal)
MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
aadress: Hobujaama 12, Tallinn 10117
telefon: +372 55 23 329 (Anne Tamm-Kivimets)
e-maili aadress: tantsuliit@gmail.com


Tantsuspetsialisti kutse taotlemise tasu on 92,78 €

NB! Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liikmetel on võimalus taotleda kutse omandamiseks loomestipendiumi. Selleks tuleb ETTLi kodulehelt alla laadida ja täita "Loometegevuse toetuse taotlus" ja saata see hiljemalt e-kirjaga tantsuliit@gmail.com. Taotluste vastused saadame 7 päeva jooksul peale esitamise tähtaega.

Tasuda MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu arvele EE887700771001949444 LHV.